Nieuwe richtlijn lipoedeem

Op 17 mei is tijdens de Lipoedeemdag de vernieuwde richtlijn lipoedeem gepresenteerd. Deze richtlijn vestigt de aandacht op het belang van vroegtijdige (h)erkenning en van een multidisciplinaire aanpak.

Waarom is de richtlijn vernieuwd?
logo-nvdvDe richtlijn dient als leidraad om zo de kwaliteit van de zorg voor alle patiënten met lipoedeem te bevorderen. Aanleiding voor het herschrijven van de richtlijn is dat lipoedeem vaak niet vroegtijdig wordt herkend. Het gevolg daarvan is bijvoorbeeld dat mensen onnodig lang last hebben van klachten aan hun benen. Bovendien kan late constatering leiden tot klachten die anders voorkomen hadden kunnen worden. Dit nog even afgezien van het effect dat lipoedeem sowieso al heeft op deelname aan het maatschappelijk leven.

Daarnaast was in de literatuur wat betreft diagnostiek en de therapie van lipoedeem weinig consistente informatie te vinden. De schrijvers willen met de richtlijn overeenstemming creëren rondom de diagnose. Er is voornamelijk gekeken naar:

  • klachten
  • beïnvloedbare factoren
  • optredende beperkingen in activiteiten
  • afnemende participatie, omdat deze het leven van de patiënt negatief kan beïnvloeden*.

Wat is het nieuwe aan de richtlijn?
Dr. R.J. Damstra, dermatoloog, schrijft in de richtlijn dat de etiologie van lipoedeem nog steeds onbekend is. Hypertrofie en/of hyperplasie van de adipocyten, overmatige filtratie van vocht en capillaire fragiliteit zijn mechanismen die mogelijk een rol spelen.

Zoals al bekend was, is het doel van de behandeling van lipoedeem altijd meerledig, namelijk het verminderen van subjectieve klachten en functiebeperkingen en preventie van toename van het lipoedeem. Nieuw is dat er naast de behandeling meer aandacht moet zijn voor factoren die het lipoedeem negatief beïnvloeden, zoals overgewicht en de aanwezigheid van lymfoedeem of veneus oedeem.

Pijlers waarop de behandeling gericht moet zijn:

  • herontwikkelen van gezonde leefstijl (zo nodig)
  • stimuleren van de vaat/lymfepomp
  • bestrijden van oedeemcomponent (indien aanwezig)
  • verbeteren van spierkracht
  • overige zaken, zoals dieetmaatregelen en psychische begeleiding

Samenwerking voor het beste resultaat
In onze praktijk zien we vaak vrouwen met lipoedeem. De disproportionele vetverdeling aan de benen is fysiek en mentaal belastend. Ze zijn bang dat de kwaal erger wordt en zien de toekomst soms somber tegemoet. Uit onze ervaring blijkt dat goede voorlichting en begeleiding, een goed passend compressiemiddel en - bij een lymfatische component - manuele lymfedrainage verbetering geven in het dagelijks leven van deze patiëntengroep.
Om een multidisciplinaire behandeling te bieden aan onze patiënten hebben wij nauwe samenwerking met fysiotherapeuten in Houten en omgeving.

De richtlijn is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie en is geschreven onder leiding van dr. R.J. Damstra, dermatoloog. Diverse verenigingen hebben hieraan deelgenomen waaronder de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten.


* Bron: Richtlijn lipoedeem, multidisciplinaire evidence based richtlijn, Damstra, R.J. et al.

banner-nvdv

Copyright © 2018 Huid- en Oedeemtherapie Houten. Alle rechten voorbehouden.

 

 

Logo SEMH erkend   Logo KP   Logo NVH